ການອອກລາງວັນອອນໄລ

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບສໍາລັບເບິ່ງການ ຖ່າຍທອດສົດການອອກລາງວັນອອນໄລ

ກວດຜົນອອກເລກລາງວັນ

ງວດວັນທີ
ເລກສ່ຽງ

ຜົນອອກເລກລາງວັນ ງວດທີ: 1 ວັນທີ: 2017-01-18

ລາງວັນ ເລກ 5 ໂຕ

ລາງວັນທີ 1 88873
ລາງວັນທີ 2 10411;94143;37611
ລາງວັນທີ 3 10411;94143;37611;76543;09876
ລາງວັນທີ 4
ລາງວັນທີ 5
ລາງວັນທີ 6
ລາງວັນທີ 7
ລາງວັນທີ 8

ລາງວັນ ເລກ 4 ໂຕ

ລາງວັນ ເລກທ້າຍ 3 ໂຕ 2 ໂຕ

ລາງວັນເລກທ້າຍ 3ໂຕ
ລາງວັນເລກທ້າຍ 2ໂຕ

ລາງວັນ ເລກ 1 ໂຕ

ຄີກ/ຄູ່
ສູງ/ຕໍ່າ
ເລກເກັງ